Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış?

Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış?

Mobil şəbəkənin, xüsusən də mobil cihaz dirəklərindən şüalanmanın zərərverici təsirləri ilə bağlı müzakirələr günbəgün artır. Hətta Almaniyanın Səhiyyə naziri bu problemi belə ifadə etmişdir: “Hər 3 almandan 1-i ətraf mühit xəstəsidir”.

Müqayisə üçün sərhədlərin o tayına, məs., İtaliya və İsveçrədə yaşanan analoji vəziyyətə nəzər salaq. Şəkil 1-dən bu iki ölkənin ərazisinin yüksək elektromaqnit sahəsinə məruz qalması (mW /sm2) arasında güclü fərq olduğu açıq-aşkar görünür. Bu ölkələrlə müqayisədə AFR-də yolverilən göstəricilər xeyli yüksəkdir.  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

window._ttzi = 205; var adv_205_iad = document.createElement("script");adv_205_iad.src = "https://adviad.com/nativevideo/get_ads.js?="+(Math.floor(Math.random() * 100000000) + 1);adv_205_iad.async = true;(document.body || document.head || document.documentElement).appendChild(adv_205_iad);adv_205_iad.onload = function(){script.parentNode.removeChild(adv_205_iad);}

Peşə Təbabəti Federal qurumu (Berlin) 1998-ci ildə söyləmişdir: "İstifadə olunan mobil cihazların impuls mikrodalğalarının intensivliyi beynin bioelektrik aktivliyinə və immun sistemə davamlı mənfi təsir edir".

Həkimlər (prof. Vilhelm, LOR, Frankfurt) tərəfindən toxunulan daha bir məqam-tinnitusun yaranması ilə əlaqəli siqnalverici rəqəmlərdir. 210 pasiyentin (əsasən cavanlar) 49%-i ikitərəfli tinnitusdan əziyyət çəkir. Zərərçəkənlərin 68%-i telefon dirəklərinin yaxınlığında yaşayır və onların 38%-i mobil telefon istifadəsindən sonra baş ağrısı, güclü tinnitus, konsentrasiya pozulması, boynun “quruması”, başda “donuqluq” hissindən əziyyət çəkir. Hallberg/Morgan nevrologiya jurnalında (Neurology Journal Hallberg/ Morgan, yanvar, 2015) nəşr olunmuş məqaləyə əsasən, San Fransiskoda “Mobil telefonlara aid qərar” mobil telefonlardan şüalanma nəticə-sində beyin şişlərinin yaranması haqda xəbər-darlıq edir və bu təhlükəyə qarşı müvafiq davranış qaydaları irəli sürür.

TƏBİƏT MÜŞAHİDƏLƏRİ

Kim təbiətə “açıq gözlə” baxırsa, “əvvəl təbiət ölür, sonra isə insan” deyimindəki həqiqəti dərk edir.

Mobil qurğular quşların və arıların bioloji sisteminə zərər vurur (India Times 10/2017). Bu nəticə 919 tədqiqata əsaslanır!

2017-ci ilin aprelində Appell Həkimlər Birliyi federal hökümətə müraciət etmişdir ki, insan sağlamlığına təsirləri öyrənilmədən heç bir intellektual elektrik sisteminin istifadəsinə icazə verilməsin.

İNFORMASİYA DAŞIYICISI – SU

Orqanizmin 70%-i sudan ibarətdir.

Məlumdur ki, su informasiya daşıyıcısı və toplayıcısıdır. Yapon həkimi Dr. Masaru Emoto su kristallarının 10 000-dən çox fotosunu çəkmişdir. Həmin şəkillərin köməyilə o sübut edə bilmişdir ki, su həm müsbət, həm də mənfi informasiyanın və vibrasiyanın mükəmməl toplayıcısıdır. Misal üçün iki şəkil verilib. Şəkil 3-də Berlin kran suyunun Multi-Pure içməli su filtrindən keçiriləndən və Seimeiba ilə energe-tikləşdirəndən sonra çəkilmiş fotosu verilib. Şəkil 4-də isə bulaq suyunun fotosudur.

Hər iki foto (Şəkil 3 və 4) gözəl, simmetrik kristal struktura malikdir. Şəkil 5-də isə Elektrosmoqun təsiri altında mobil telefonla kontaktdan sonra suyun gözəl kristallik quruluşunun xeyli dəyişildiyini görürük.  

Elektrik sahəsinin təsiri nəticəsində suyun quruluşunun xeyli dəyişdiyini nəzərə alaraq insan orqanizmini aşağı güclü kommunikasiya kanalı kimi təsəvvür etmək olar.

Elektrik sahəsinin canlı orqanizmlərə təsirlərindən başqa həm də müəyyən olundu ki, tədqiq olunan insanın yaşından asılı olaraq  mobil telefon dalğalarının insan beyninə termiki təsiri müxtəlifdir (Şəkil 6). Məktəblilər WLAN-un qurdları (lat. Tenebrio molitor) tədqiqatı aparmışdılar (canlılar və onları əhatə edən mühit arasında qarşılıqlı əlaqələri öyrənən elm – Baubiologie Herberg, 2012, Wesel). Onlar göstərə bildilər ki, şüalanmaya məruz qalmış un qurdu sürfələri daha tez sürfədən çıxır, amma 3-6 gündən sonra məhv olurlar, şüalanmaya məruz qalmamış həşəratlar isə daha uzun müddət yaşayırlar.

MOBİL TELEFONDAN ASILILIĞIN CHECK-UP OLUNMASI

Bu üsulla mobil telefondan nə dərəcədə asılı olduğunuzu yoxlaya bilərisiniz. Aşağıda bir həftə mobil telefondan istifadə etmədikdə hansı simptomların meydana çıxa biləcəyi göstərilib.

Mobil cihazlardan asılılığı göstərən beş mühüm simptom var.

1. Əhval-ruhiyyənin dəyişkənliyi: bu vəziyyət açıq-aşkar görünən oyanıqlıqdan nəzərə çarpan aqressivliyə, depressiv əhval və hətta, depressiyaya qədər dəyişə bilər.

2. Fiziki-motor narahatlıq: xarici narahatlığın təsirindən daxili narahatlıq yaranır. İnsanlar daim narahat olur və bilmirlər ki, əlləri ilə nə etsinlər.

3. Motivasiya problemləri: insan motivasiyasız olur və boş vaxtlarını dəyərləndirə bilmir.

4. Psixovegetativ problemlər: iştahasızlıq, yuxu pozulması, həmçinin mədə-bağırsaq problemləri şəklində büruzə verir.

5. Koqnitiv problemlər: konsentrasiya və diqqət pozulmasından ibarətdir.

Bütün bu fenomenlər abstinensiya, yəni kəsilmə simptomları kimi dəyərləndirilə bilər. Bu simptomların bir gündən çox davam etməsi asılılığın olduğunu göstərir.

Son olaraq mobil telefondan istifadəyə dair bəzi praktik məqamları açıqlayaq...

Mobil telefonlardan istifadənin 10 qızıl qaydası

1. İmkan daxilində şəhər telefonlarından istifadə edin.

2. Yalnız Display tam dolduqdan sonra mobil telefondan istifadə edin.

3. Tam qəbula diqqət edin: yeraltı qarajlarda, liftlərdə və s. şüalanma artır.

4. Əvvəlcə seçimi edib sonra cihazı qulağınıza yaxınlaşdırın.

5. Mobil telefonu üstünüzdə gəzdirməyin; cihazla bədəniniz arasında məsafə saxlayın!

6. Yatdığınız otaqda Elektrosmoq olmadığından əmin olun; cihazları başınızdan azı 1 metr məsafədə qoyun; çünki DECT baza stansiyaları daim şüalanma verir.

7. Məsafəni saxlayın: Head-Set istifadə edin və ya cihazı başınızdan uzaq tutun.

8. Telefonu qulaqda qısa müddət saxlayın: 90 saniyədən bir telefonu digər qulağınıza keçirin, əks halda hematoensefalik baryerin keçiriciliyi artacaq.

9. Mobil telefonlardan mümkün qədər imtina edin; canlı ünsiyyətə üstünlük verin.

10. Ən müasir mobil telefonlar istifadə edin, çünki onların şüalanma yükü nisbətən azdır.

XÜLASƏ

Çoxsaylı tədqiqatlara əsasən qeyd etmək olar ki, elektromaqnit sahənin təsirindən cavan orqanizmlər xüsusən zədələnir. Bu həm insanlara, həm də heyvanlara eyni dərə-cədə şamil edilir. Uşaqlar və bala heyvanlar daha ciddi təhlükə ilə üzbəüzdürlər. Uşaqlar sinir sisteminin qıcıqlanması, yuxu pozulmaları, şişlər, hüceyrə quruluşunun dəyişilməsi, hormonal disbalans, tinnitus və ümumi səhhətin pisləşməsi kimi risk faktorlarından başqa, immun sisteminin zəifləməsi, diqqətsizlik və hiperaktivlikdən xüsusən əziyyət çəkirlər.  

Dr. med. Hans-Joachim Petersohn

Preventiv və holistik təbabət üzrə ekspert Almaniya kiçik və orta biznes assosiasiyasının (BVMW) sağlamlıq komissiyasının prezidenti

Reklam yeri

Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış?

Hem gerçek hem de objektif yaklaşımın gerçek ilgisini çeken gerçek ve ilginç bir yaklaşım Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? . tanıtımı. Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? , insanoğlunun en erken yaşlarından beri her zaman bizim için önemli bir konudur. Bir insan, yalnızca yaşamında neler olduğunu değil, aynı zamanda çevresini de bilmek isteyen hassas bir varlıktır. Bu, yüzyıllardır sürmekte olan mesajın öneminin kanıtıdır. indirme Haberin yayınlandığı kanallara bağlı olarak sözlü, görsel, yazılı veya tümü olabilir. Örneğin, bir gazete alırken sadece haber alırız, ancak bu üç unsur televizyondaki habere dahil edilebilir. Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? hangi unsuru kullanırsanız kullanın, geneline hitap etmeli ve söylemden uzak bir dilde açıklanmalıdır. indirme

Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış?

Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? her zaman ilginç, önemli veya ilginç bir şey olmalıdır. Prensipte ünlü kelime size şunu hatırlatır: "Bir köpeğin bir kişiyi ısırdığı haber değildir , ancak Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? ısırılan bir köpektir. Ana fikir, haberlerin her zaman ilgi çekici olması ve konunun belirli bir kitleye ilgi duyması gerektiğidir.

Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış?, özellikle günümüz dünyasında, cahil olmak, yaşamdan uzak durmak, çok hızlı değişikliklerin yaşandığı anlamına gelir. Her gün yazılı, görsel ve sesli yayın ajanslarının sayısı sürekli olarak haberleri yaymakta ve insanları etkinlikler hakkında bilgilendirmektedir.

Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış?

Her etkinlik için gerçek şu ki, Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? . Rapor edilmesi durumunda veya durumda, genel olarak toplumla ilgili dikkat ve niteliklerin çizilmesi istenir. Bu niteliklere sahip olaylar ve gerçekler haber hikayeleridir. Gazeteciler bunun sadece bir ısırık değil, bir köpek ısırması olduğunu söylüyorlar Gazeteci, bu olayları araştırıp kamuoyuna dönüştüren bir insan. Raportörlerden birinin yoldaki düşüşü rapor edilmezken, diğerinin çöküşü haber değeridir. Bunu belirleyen kriter kamu yararıdır.

Bu Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? hepimiz için yıkıcı oldu.

Bir gece uykusundan sonra, haberler kahvaltı kadar önemlidir.

Haberin var.

Hastane Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? iyi değildi.

Yaşarken, kardeşi dua etti, her zaman geri dönüşünü bekliyordu.

Hala en kötü haberdi.

"Howie iyi bir Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış?" demiştim.

"Keşke iyi bir x Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? olsaydı" dedi. Yanındaki muhafızlara.

Şimdi, yalnızca haberlerle uğraşmak yerine, hükümetin, savaşların, gösterilerin acımasızlığını, acı çekmenin dehşetini bizi acımasızca hissediyoruz.

Akşam yemeği için yola çıktık, ancak kötü telefon görüşmesi hayal kırıklığı oldu.

En son Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış?

"Şimdi kötüler için Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış?" Tony dedi.

Betsy'nin heyecan verici Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? Dokunulup dokunmadığını veya kocasının paranoyak olup olmadığını bilmiyorum.

Bu iyi haber bana çok fazla keyif verdi çünkü öğrenmem gerektiğinden emindim.

Hardasaa akşam yemeğinden sonra yarım saat sürer, ancak uyanır ve “Haberler nedir?” diye sorar. sanki halkın geri kalanı liderlerine karşı geliyormuş gibi.

Betsy, kabul ettik çünkü haberlerimizi birisiyle paylaşmak istiyoruz.

Kuzeydeydim, babamın ölümünün haberi duyduğum 1896 yazının son güzel günlerinin tadını çıkardım.

Bu arada, iyi bir Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? başka bir hayat daha yaşamış olmanızdır.

"Umarım iyi haberin vardır" dedi, kapıyı açıp uzaklaşıyor.

Zihinsel Damperliğin tüm çalışmaları, yeni Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? köpekbalığı beslemeden hızla tükendi.

Belki şimdi Youngblood haberlerden uzak duracak ve Howie oyunculuk yapmaktan vazgeçtiğimiz konusunda ısrar ediyor.

Hayatım birçok yönden yayıldı ve kendi dünyamın dışındaki dünyanın haber kapsamına bakmak zorunda kaldım.

Dekanlar harap oldu ve Fred O'Connor geri dönüp haberi öğrendiğinde, genç dostun ayrıldığını da duydu.

Boris, haberin ekiple ilgili neler olabileceğini sordu ve planlarımız hakkında neler söyleyebileceğini sordu.

Hussar'larla karşılaşmadan önce, birkaç asistan hareketin başarılı sonucuna aşinaydı.

Sonunda, “Bu hikayeyi Howie'ye anlatırken odadan çıkmamı ister misin?” diye sordu.

Tipster fazla miktarda Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış? .

Bugünün Mobil telefon, WLAN və WiFi-ın orqanizmə təsirləri. Nə doğrudur, nə yanlış?

"Bilirsin, Ölüm" dedi.

190 manat almaq ucun qeydiyyat